Maritim tilrettelegging = kortere driftsopphold


Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/svolvuqx/public_html/modules/mod_yoo_gallery/mod_yoo_gallery.php on line 45

Maritime servicebedrifter

Vågan Havnevesen KF

havnevesenLeverandør av havnetjenester : Kaiplass - Strøm/vann - Mottak av spillolje

Kommunikasjoner rettet mot : Fiskeflåten - Lasteskip - Hurtigrute - hurtigbåter og ferger

Vågan Havnevesen KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Havnevesenets oppgave er å sørge for en rasjonell og effektiv drift av havnene i havnedistriktet. De skal føre tilsyn med trafikken og forvalte havnevesenets eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og for kommunen.

Les mer…

Kartinfo

kart-forside-teaserKlikk her for interaktiv kart-
visning av kai-informasjon.

Noen av havnas tjenester